Kalasataman ihana kahvila, Ihana-kahvila

16/06/2013 In Helsinki Urbaanit