Tietoa meistä

Verkkosivuston osoite on: https://kaukokaipuumatkablogi.net tai https://kaukokaipuu.fi.

Kun käyt sivustollamme, saatamme käsitellä sinua koskevia henkilötietoja. Olemme sitoutuneet käsittelemään henkilötietojasi turvallisesti ja suojatusti. Alla kerrotaan tarkemmin, millaisia henkilötietoja keräämme, miten käsittelemme henkilötietoja ja mitä oikeuksia sinulla on koskien henkilötietojen käsittelyä.

Käsittelemiemme henkilötietojen rekisterinpitäjä on Wilder Mind Media, jota edustaa Marinella Himari. Voit olla häneen yhteydessä sähköpostitse: [email protected] Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, ota yhteyttä.

Käytämme SSL-suojattua yhteyttä

Tämä sivusto käyttää suojattua yhteyttä (SSL), jonka tunnistaa https-alkuisena url-osoitteena (ja lukon kuvana) selaimen osoitepalkissa. SSL:n avulla varmistetaan, ettei sivustolla kävijöiden data joudu vääriin käsiin.

Käyttäjä vastaa itse käyttämiensä tietokoneiden, tietojärjestelmien, lähiverkon tai muiden vastaavien laitteiden tai järjestelmien suojauksesta ja tietoturvasta sekä laitteisiin mahdollisesti tulleista vioista.

Kommentit

Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Kun vierailijat jättävät kommentin tälle sivustolle, keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommentointikentissä, eli IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot. Sähköpostiosoitteesta luotu anonymisoitu hajautustieto (hash) voidaan lähettää Gravatar-palveluun, jotta tiedetään onko kommentoija palvelun käyttäjä. Gravatar-palvelun tietosuojaseloste löytyy osoitteesta https://automattic.com/privacy/.

Affliate

Osa sivuston linkeistä on affiliate- eli kumppanuusmarkkinointilinkkejä, jotka erottaa boldatusta sinisestä väristä.

*

Henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24 §, laatimispäivä 23.4.2018

1a. Rekisterinpitäjä

Nimi: Wilder Mind Media tmi
Osoite: Metsontie 16, 13600 Hämeenlinna
[email protected]

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Marinella Himari
Osoite: Metsontie 16, 13600 Hämeenlinna

Rekisterin nimi

Wilder Mind Median asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriä kerätään asiakas- ja lukijasuhteen hoitamiseksi: uutiskirjeiden ja tarjousten lähetykseen sekä yrityksen tuotteiden ja palveluiden markkinointiin.

Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri koostuu seuraavista asiakaskohtaisista tiedoista:
Asiakkaan nimi ja yhteystiedot (sähköpostiosoite)

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan itsensä luovuttamat tiedot ostotapahtuman tai uutiskirjeen tilauksen yhteydessä. Blogin artikkeleita kommentoimalla syntyy myös asiakasrekisteri lukijan itsensä luovuttamien tietojen osalta (sähköpostiosoite sekä nimimerkki). Näitä tietoja ei käytetä markkinointiin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, elleivät viranomaiset sitä vaadi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA.n ulkopuolelle

Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, pois lukien viranomaispyynnöt.

Rekisterin suojauksen periaatteet

a. Manuaalinen aineisto:

Rekisteristä ei säilytetä manuaalista aineistoa.

b. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteri on suojattu tavanomaisilla tunnistautumismenetelmillä (käyttäjätunnus, salasana, suojattu internet-yhteys) Wilder Mind Median hallussa olevilla palvelintilalla (Zoner) sekä työasemilla. Henkilötietoja käsittelevät vain Wilder Mind Median organisaatiossa työskentelevät henkilöt tai alihankkijat.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa otaamalla yhteyttä rekisterinpitäjän nimeämään yhteyshenkilöön.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa korjaamista tai poistamista rekisteriin/rekisteristä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään (tiedot yllä).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 § mukaan asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään (tiedot yllä).

Evästekäytäntö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja sinne tallentuva tekstitiedosto, jota voidaan käyttää internet-selaimen ja -palvelimen väliseen yhteydenpidon ohjaamiseen. Evästeiden avulla on mahdollista tallettaa tietoa esim. käyttäjän selaamista internet-sivustoista, jotta sivu ”muistaa” käyttäjän hänen tullessaan sivulle seuraavan kerran. Eväste auttaa internet-sivujen ylläpitäjää tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Käytämme evästeitä myös sivuston sisällä liikkumisen seuraamiseen Google Analyticsilla. Tiedon avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä ja käyttöä.

Google Analytics säilyttää evästetietoja 2 vuoden ajan.

Evästeet eivät vahingoita käyttäjän tietokonetta tai tiedostoja. Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, evästeet voi kytkeä pois päältä selaimen asetuksia muuttamalla.

Lue lisää muun muassa mainonnassa ja analytiikassa käytettävistä evästeistä täällä.