Kaupallinen yhteistyö: Ahlman

Työpaikkana luonto, ammattina luonnonvaratuottaja ja luonto-ohjaaja

Haaveiletko ammatista, jota voisit toteuttaa luonnossa? Haluaisitko syventää osaamistasi kerättävistä kasveista ja niiden tuotteistamisesta? Entä miltä kuulostaisi työskennellä luontomatkailupalveluiden parissa?

Ihanalta, jos minulta kysytään! Luonto on minulle työpaikka, ystävä ja tila rauhoittumista varten. On ollut elämäni paras päätös lähteä kulkemaan omaa neulaspolkua, jonka varrelta voi myös kerätä luonnon antimia, säilöä niitä ja pakastaa. Oppia ymmärtämään luonnon monimuotoisuutta ja pyrkiä samalla mahdollisimman pitkälle pohjoisen omavaraisuuden harjoittamisessa. Luonnon ruokakaupassa seikkailu onkin ehdottomasti mieliharrastuksiani, mutta osalle se voi olla jopa työ: osa-aikainen tai täysipäiväinen, kaikki on kiinni henkilöstä itsestään.

Tämä artikkeli on jatkoa aiemmin julkaisemalleni Uusi urapolku: Luonto-ohjaajaksi Tampereen Ahlmanilla. Sain esittää kysymyksiä Ahlmanin luonto- ja ympäristöalan koulutusohjelmassa luonnonvaratuottajaksi opiskelevalle Samuel Haavistolle sekä luonto-ohjaajaksi kouluttautuvalle Mette Hämäläiselle (@met.ku ja @luontolaiset) ja Emma Moisiolle (@emmamoisio).

Koska kevät on aivan nurkan takana ja luonnon kasvukausi on alkanut, otetaan ensiksi käsittelyyn villiyrteistä innostuneen Samuelin opinnot eli se, mitä luonnonvaratuottajan opintoihin kuuluu ja miten alalla voi työllistyä.

 

Hirven kuiskaus

 

Mitä luonnonvaratuottaja oikeastaan tekee?

Luonnonvaratuottaja viettää paljon aikaa luonnossa: hän kerää ammatissa tarvittavat raaka-aineet (kuten villiyrtit, marjat ja sienet) tai vaihtoehtoisesti viljelee valmistamissaan tuotteissa tarvittavia luonnonkasveja joko omalla tai vuokratulla pellolla ja/tai niityllä riippuen siitä, minkälaisia kasveja on tarkoitus hyödyntää.

Luonnonvaratuottajan ammattiin voi kuulua luonnontuotteiden keräämisen lisäksi myös niiden kaupallinen poiminta ja jatkojalostus. Luonnonvaratuottajat voivat esimerkiksi myydä keräämiään ja kasvattamiaan tuotteita vaikkapa ravintoloille. (Myös yksityiset voivat harrastaa tätä, ja olen minäkin kerännyt ketunleipiä helsinkiläiselle ravintolalle!)

Olet myös varmasti törmännyt monenlaisiin purkitettuihin herkkuihin, kuivattuihin mausteisiin sekä erilaisiin hyvinvointituotteisiin, joita luonnonvaratuottajat muun muassa valmistavat.

 

Hirven kuiskaus

 

Mitä luonnonvaratuottajan opintoihin kuuluu?

Paljon luonnossa oleilua, tietysti! Luonnonvaratuottaja oppii tuntemaan luonnon raaka-aineet. Hän osaa kerätä oikeita lajikkeita ja käyttää niitä valmistamissaan tuotteissa. Ahlmanilla suoritettavat opinnot sisältävät myös kasveihin tutustumista ja luonnon monimuotoisuuden tarjoamista mahdollisuuksista inspiroitumista.

Ahlmanilla opinnot kattavat jonkin verran teorialuentoja mutta sitäkin enemmän käytännön tekemistä: opinnot perustuvat, kuten luonto-ohjaajilla, projekteihin, joita toteutetaan yhteistyössä alan yritysten kanssa. Projektien pituudet vaihtelevat, samoin niiden sisältö: kaikki riippuu siitä, mihin opiskeluryhmällä on kiinnostusta, sillä he pääsevät itse suunnittelemaan toteutettavat projektit ja hankkeet. Kaikkea tekemistä ohjaa kiinnostus ja halu oppia lisää juuri tietystä (ja valitusta) aihealueesta.

Projekteja voidaan esimerkiksi suorittaa viljelyyn ja kasvattamiseen erikoistuneen yrityksen tilalla mutta myös omatoimisesti. Tuloksena voi olla uusi tuote tai vaikkapa opiskelijan suunnittelema villiyrttikurssi, jonka voi myöhemmin jalkauttaa osaksi omaa yritystoimintaa. Käytännön kokemuksen kautta saatu oppi on suuressa arvossa ja se on myös monille pänttäämistä miellyttävämpi vaihtoehto.

 

Hirven kuiskaus

 

Mitä Ahlmanin luonnonvaratuottajan koulutus antaa opiskelijalle?

Tutkinto rakentuu luonnossa kestävällä tavalla toimimisen ja luonnontuotteiden tuottamisen opintojen ympärille. Ahlmanilta valmistunut luonnonvaratuottaja tunnistaa luonnontuotteet, taitaa keräilymenetelmät maastossa ja viljelymenetelmät pellolla sekä tuotteiden jatkokäsittelyn ja niiden laatuvaatimukset. Saadun opin pohjalta on helppo lähteä suunnittelemaan omaa tulevaisuutta sekä pohtimaan, miten alalla voisi työllistyä juuri itseään kiinnostavan tekemisen parissa.

Toisin sanoen, luonnonvaratuottajan tutkinto antaa valmiudet toimia luontoa monipuolisesti hyödyntävänä ja tuntevana palkattuna työntekijänä tai vaihtoehtoisesti itsenäisenä yrittäjänä.

 

Hirven kuiskaus

 

Millaisia työllistymismahdollisuuksia luonnonvaratuottajalla on?

Luonnonvaratuottaja voi työskennellä esimerkiksi puutarhaliikkeessä, kaupungin ympäristöhuollossa tai vaikka luontopalveluiden parissa luontomatkailuyrityksen alaisuudessa. Vaihtoehtoja on useita, ja omaa yritystoimintaa suunnitellessaan vain mielikuvitus on rajana!

Luonnonvaratuottajat toimivat kuitenkin useimmin oman yrityksen kautta. On hyvä muistaa, etteivät kaikki Ahlmanilta valmistuvat opiskelijat suinkaan haaveile kokopäiväisestä toimenkuvasta, vaan he haluavat toteuttaa unelmatyötään luonnossa osa-aikaisesti. Tällöin he voivat tarjota esimerkiksi erilaisia maksullisia kursseja ja koulutuksia.

Miltä esimerkiksi kuulostaisi, jos pitäisit nykyisen työsi mutta tekisit sitä vain kolmena tai neljänä päivänä viikossa, jolloin sinulle jäisi aikaa myös osa-aikaiselle yrittäjyydelle?

 

Hirven kuiskaus

 

Kenelle Ahlmanin luonnonvaratuottajan koulutus sopii?

Ahlmanin luonnonvaratuottajan koulutukseen voivat hakea kaikki yli 18-vuotiaat alasta kiinnostuneet henkilöt. Opiskelijoiden joukko on kirjava niin iältään kuin myös tavoitteiltaan: osa haluaa opiskella itselleen uuden ammatin, osa tahtoo syventää osaamistaan ja harrastuneisuuttaan, ja osa suunnittelee toimivansa luonnonvaratuottajana osa-aikaisesti.

Monet opiskelijoista ovat alanvaihtajia, minkä vuoksi ikähaarukka vaihtelee usein paljonkin. Iällä ei kuitenkaan merkitystä: riittää, että sinulla on aito innostus ja kiinnostus opintoja kohtaan, sillä projektiluontoinen opiskelu vaatii oma-aloitteisuutta ja itseohjautuvuutta. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse tehdä yksin, vaan projektit suoritetaan useimmin ryhmissä, ja jokaisella vuosikurssilla on apunaan koulutettu ohjaaja.

Luonnonvaratuottajan koulutukseen hakijoiden pohjakoulutusvaatimuksena on peruskoulu, ja opiskelemaan haetaan jatkuvan haun kautta. Jatkuvan haun puitteissa vapaana oleviin koulutuspaikkoihin voi hakea ympäri vuoden.

Katso kaikki jatkuvassa haussa avoinna olevat koulutukset Opintopolusta »

Ahlmanilla voi opiskella myös oppisopimuksella, ja koulutuksen voi aloittaa joustavasti ympäri vuoden! Tutustu oppisopimuskoulutukseen täällä »

 

Kivijärvi

 

Millaisia projekteja luonto-ohjaajat sitten toteuttavat?

Osa projekteista voi olla hyvinkin nopeatempoisia, kuten erilaiset hemmotteluteemaiset illanviettotapahtumat, jotka voidaan suunnitella ja toteuttaaa viikossa. Usean kuukauden tai jopa koko opintojen ajan kestävä projekti voi taasen olla vaikkapa luonnonpuistoalueelle tehtävä parannussuunnitelma pitkospuiden rakentamisesta.

Meten ja Emman esimerkkiprojekti oli tällainen: “Suunnittelimme lapsille metsäretken, jonka aikana suoritettiin tehtävärata. Tehtävärataa suunnitellessa mietimme, millaisia tehtäviä 7-vuotiaat ovat innokkaita tekemään. Tämän ajatustyön pohjalta laadimme tehtävät, joissa he hauskanpidon lisäksi myös oppivat uusia asioita luonnosta. Lisäksi suunnittelimme laavulla syötävät eväät. Mietimme, miten kaikki on turvallista toteuttaa. Tämän projektin avulla saimme kokemusta erityisryhmien ohjaamisesta luonnossa, mistä voisi aiheena vaikka näytön niin halutessaan.”

“Luonto on aina in! Ja vain taivas on rajana, mitä ideoita sitä keksiikään, ja näiden opintojen aikana ideoita voi myös kokeilla ja toteuttaa turvallisesti.”

Mitä Ahlmanilla opiskelu kustantaa?

Tämä on varmasti kysymys, jota monet miettivät. Ahlmanilla perustutkinnon suorittaminen on opiskelijalle maksutonta, minkä lisäksi opiskelupäiviin sisältyy lounas.

Kustannuksia voi kuitenkin tulla esimerkiksi oppikirjoista, opintoretkistä, työvaatteista ja -jalkineista sekä muista opiskelumateriaaleista. Ne jäävät kuitenkin aina omaan käyttöön, ja etenkin paljon kehutuista opintoretkistä syntyy muistoja, jotka eivät unohdu.

 

Hirven kuiskaus

 

Luonto-ohjaajan koulutus avaa monenlaisia kiinnostavia mahdollisuuksia luontoalalla

Kirjoitin viime keväänä pidemmän artikkelin, jossa paneudun syvemmin luonto-ohjaajan koulutukseen. Pääset lukemaan aiemmin julkaistun artikkelin täällä.

Kotimaanmatkailu sekä lähiruoan ja eettisten tuotteiden arvostaminen ja ottaminen osaksi omaa elämää kasvaa kiihtyvällä vauhdilla. Tämä tarkoittaa tietenkin sitä, että kotimaanmatkailulle ja sitä kautta luonto-palveluille on tulevaisuudessa entistä enemmän kysyntää. Luontoala myös kasvaa ja kehittyy jatkuvasti, mikä antaa mahdollisuuden luoda aivan uudenlaisen ja omannäköisen oppimis- ja urapolun, jonka kulkuun voi kukin itse vaikuttaa – ainakin, jos opiskelee Ahlmanilla.

“Opinnoissa on mahdollista keskittyä halutessaan enemmän juuri siihen puoleen, mikä luonto-alassa kiinnostaa itseä eniten. Näitä voivat esimerkiksi olla luonnossa liikkuminen ja harrastaminen, luonnonsuojelu tai vaikkapa kalastus.”

Millaisia valmiuksia koulutus tarjoaa?

Mette: “Valmiuksia itsenäiseen tekemiseen ja oma-aloitteiseen toimintaan. Kukaan ei tule hakemaan sua kotoa. Pitää tarttua hommiin ja olla itse aktiivinen, kysellä ja tehdä yhteistyötä ja luoda verkostoja ja kontakteja. Se vie aikaa, mutta on äärimmäisen palkitsevaa ja kannattavaa.”

Emma: “Olen oppinut uusia asioita luonnosta, erilaisista lajeista ja retkeilystä sekä päässyt kokeilemaan itselle uusia lajeja, kuten esim retkiluistelua. On ollut ilo huomata, miten hienoja lopputuloksia projekteissa voidaan yhdessä tehdä! Pienestä ideasta voi tulla iso ja upea kokonaisuus, johon jokainen tuo osansa.”

“Parasta opinnoissa on kuitenkin lopulta ollut vapaus! Vapaus valita ja ohjata opintoja ja oppimista oman kiinnostuksen suuntaan. Ala ja toimintamahdollisuudet ovat laajat, ja vain taivas on rajana.”

 

Hirven kuiskaus

 

Työelämälähtöinen opiskelu avaa opiskelijoille aivan uudenlaisia mahdollisuuksia

Loppuun on hyvä tiivistää, että koska Tampereella sijaitsevassa Ahlmanin oppilaitoksessa osaamisen hankkiminen perustuu nimenomaan tiimityöskentelyyn, jonka puitteissa myös ryhmäläiset itse voivat toimia toistensa opettajina: Yksi voi tietää retkiruokailusta ja jakaa siitä oppejaan muille, toisella on kokemusta perheretkien suunnittelusta ja järjestämisestä. Kolmas saattaa olla jo pidempään luonto-alan yrittäjyyttä harjoittanut tekijä, jonka neuvot ja kokemus ovat toisille todella arvokkaita.

Ahlmanin ammatillinen koulutus on aina työelämälähtöistä, ei luokassa istumista eikä kirjallisten kokeiden tahkoamista tai ulkoaoppimista. Ahlmanilla opitaan tekemällä ja toisilta. ♥

“Olen huomannut, että voin itse paremmin kun luonto on lähellä, ja sitä hyvää oloa ja tietoa luonnon hyvää tekevistä vaikutuksista haluaisin jakaa muillekin sitä tarvitseville.”

Tutustu Ahlmanin koulutusohjelmiin ja hae opiskelijaksi!

 

Hirven kuiskaus

Kiitos, kun tuet sivuston toimintaa

Kun hankit retkeilyvarusteita ja kirjoja boldattujen sinisten linkkien ja painikkeiden kautta, minä saan pienen provision, mutta sinä et maksa yhtään ylimääräistä. Kiitos, kun tuet KAUKOKAIPUUn toimintaa ja mahdollistat lukukokemuksen ilman mainosbannereita.

Privacy Preference Center