★ Kaupallinen yhteistyö AhlmanEdun kanssa

Uusi urapolku: Luonto-ohjaajaksi Tampereen Ahlmanilla

Mitä luonto-ohjaajat oikeastaan tekevät? Millaiset retkeilyn ja elämän eväät Ahlmanin ammatillinen oppilaitos Tampereella tarjoaa? Kenellä on uusin tieto kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta alalla? Ja ennen kaikkea: miksi Oma polku -oppimismetodi alkoi juuri kiinnostamaan minua oman osaamisen kehittämisessä?

Kotimaanmatkailu ja luonnossa liikkuminen ovat alati kasvavia trendejä, joiden eteen nousee aivan pian sana “mega”, sanokaa minun sanoneen. Kuluva koronakevät pitää ihmiset entistä tiukemmin Suomessa, mikä tarkoittaa myös sitä, että kysyntä kasvaa – eikä vain nyt, vaan myös tulevaisuudessa.

Nimittäin, ne jotka aina aiemmin ovat lähteneet ulkomaille kesälomien viettoon tulevat nyt altistumaan uudelle ja ihastumaan kotimaahan ikihyviksi. Suomen komeita luontokohteita kiertävä road trip etelästä pohjoiseen voi olla monille ensimmäinen mutta ei takuulla viimeinen. Myös vastuullisuus ja lähiretkeily ovat alkaneet kiinnostaa yhä useampia. Luonto myös rauhoittaa ja poistaa stressiä, ja sen tuomaa hyvinvointia on mitattu vaikka kuinka monin tutkimuksin.

Joten, vaikka sitä joutuisi tänä vuonna pakon edessä taipumaan Suomi-retkille, saattaakin yllättäen huomata pitävänsä siitä.

Kaikki tämä tarkoittaa ainoastaan sitä, että kotimaanmatkailulle ja luonto-palveluille on tulevaisuudessa entistä enemmän kysyntää. Luontoala myös kasvaa ja kehittyy jatkuvasti, mikä antaa mahdollisuuden luoda aivan uudenlaisen ja omannäköisen oppimis- ja urapolun, jonka kulkuun voi kukin itse vaikuttaa – ainakin, jos opiskelee AhlmanEdulla.

Tulevaisuuden kestävä matkakohde: Suomen luonto

Porkkala - Porkkalanniemi

Luonto-ohjaajan toimenkuvaa luonnehditaan seuraavanlaisesti:

”Luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon suorittaneella on laaja-alainen osaaminen luonto- ja ympäristöalalta ja erikoistuneempi osaaminen luonto-ohjauksen, luonnonvarojen tuottamisen, luonto- ja ympäristöneuvonnan, poronhoidon tai ympäristönhoidon alalta. Tutkinnon suorittanut osaa toimia kestävällä tavalla ja huolehtia turvallisuudesta omalla toimialallaan. Luontoalan osaamisalan suorittanut luonto-ohjaaja osaa toimia luontoon liittyvissä käytännön ohjaustehtävissä. Hän omaa hyvät tiedot luonnosta ja sen ilmiöistä. Hän osaa kertoa ryhmälle luonnosta ja huolehtia ohjaustoiminnassa tarvittavista välineistä. Hän osaa huolehtia ryhmän turvallisuudesta ja toimia ja asiakaslähtöisesti.”

 

luonto-ohjaaja

 

Sain luvan käyttää luonto-ohjaajaksi opiskelevan Anu Halkolan kuvaa tämän jutun yhteydessä. Hän kertoo kuvasta näin:

”Kuva on otettu sinisen hetken aikaan eräänä kirpeänä pakkasaamuna helmikuussa 2020, kun pienen ryhmämme kanssa teimme luontoyhteyttä vahvistavan kuvausretken Tampereen Pyynikin luonnonsuojelualueella. Keitimme retkikeittimellä aamuteet, tutustuimme lisää itseemme ja toisimme sekä otimme toisistamme valokuvia. Jokainen sai kuvauttaa itseään tilanteissa, joita haluaa itsestään tai itselle tärkeistä paikoista tuoda esille. Tarkoituksemme on toteuttaa näitä kuvaushetkiä erilaisissa ympäristöissä ja eri vuodenaikoina opiskelumme aikana.”

Ahlmanin kartano

Upea Ahlmanin kartano talviasussaan.

Luonto-ohjaajan alan koulutus ja työelämälähtöistä opiskelua Ahlmanilla

Luontoalan osaamisalalla opiskellaan tiimeissä ja asiakasprojekteja toteuttaen, kun taas perinteisemmässä ja jo hieman vanhahtavassa oppimismallissa kaikille opetetaan samat asiat huolimatta siitä, kuinka hyvin oppilas jo asian tietää ja taitaa. Ahlmanin ammatillinen koulutus on nimenomaan työelämälähtöistä, ei luokassa istumista eikä kirjallisten kokeiden tahkoamista tai ulkoaoppimista. Ahlaminssa opitaan tekemällä ja toisilta.

Tampereella sijaitsevassa Ahlmanin oppilaitoksessa osaamisen hankkiminen perustuu tiimityöskentelyyn, jonka puitteissa myös ryhmäläiset itse voivat toimia toistensa opettajina: Yksi voi tietää retkiruokailusta ja jakaa siitä oppejaan muille, toisella on kokemusta perheretkien suunnittelusta ja järjestämisestä. Kolmas saattaa olla jo pidempään luonto-alan yrittäjyyttä harjoittanut tekijä, jonka neuvot ja kokemus ovat toisille todella arvokkaita.

Kiinnostavan opiskelusta tekee myös se, että vierailevien luennoitsijoiden tarve nousee aina tiimiläisten keskuudesta. Aineopiskelu ei siis toimi samoin kuin esimerkiksi lukiossa, vaan ryhmäläiset yhdessä pohtivat, kuka voisi opettaa heille sosiaalisen median matkailumarkkinointia tai kertoa, miten uusi palvelu kannattaa tuotteistaa. Kun tarve on tunnistettu, etsitään sopiva kouluttaja, jonka valintaan tiimiläiset pääsevät itse vaikuttamaan. Näin ollen opiskelu etenee ihan oikeasti omat tarpeet ja toiveet edellä, sillä Ahlmanilla ei seurata tiukasti ennalta suunniteltua lukujärjestystä.

Juteltuani koulussa opiskelevien Annan ja Emmin kanssa sain myös kuulla, ettei yksikään viikko ole samanlainen: päivät kuluvat esimerkiksi luonnossa vilttiyrtteihin tutustuen tai esimerkiksi paikalliselle lastentarhalle ja vanhainkodille ulkoilupäivää ja rastirataa järjestäen. Projekteja on monenlaisia ja ne ovat myös eri pituisia. Monille puistatuksia aiheuttavaa opinnäytetyötä ei koulussa ei ole, vaan 1,5–2 vuoden mittainen koulutus suoritetaan alusta loppuun näyttöjen kautta.

Projekteissa on aina mukana vastuuvalmentaja, joka sparraa tiimiläisiä ja toimii nimenomaa valmentajan roolissa. Valmentaja voi myös olla jossakin osa-alueessa asiantuntija, mutta ei varsinaisesti toimi perinteisenä asiantuntijaopettajana.

Tutustu tiimioppimisen malliin sekä koulutus- ja oppisopimukseen »

Ahlmanilla yksikään viikko ei ole samanlainen: yhtenä päivänä järjestetään rastirataa ja toisena valmistetaan retkiruokia.

Porkkala - Porkkalanniemi teltta

Kumpi sopii minulle paremmin: tiimityöskentely vai Oma polku?

Tiimityöskentely ei kuitenkaan sovi ihan kaikille. Osalla voi esimerkiksi olla hyvin selkeä näkemys siitä, mitä osaamisaluettaan haluaa kehittää tai miten tutkinnon eteneminen omalla kohdalla tapahtuisi. Tällöin vaihtoehtona on Oma polku -metodi, joka kiinnostaa kovasti myös minua itseäni.

Toisin kuin viitenä päivänä viikossa tapahtuva ja lähiopetuksena toteutettava tiimimallinen opetus, Oma polku -metodi edellyttää hyvää suunnitelmaa opintojen itsenäiseen toteuttamiseen esimerkiksi omien töiden ohella. Oma polku sopii siis heille, jotka eivät pysty olemaan paikalla oppilaitoksessa joka päivä, mutta jotka pystyvät käyttämään aikaa opintoihinsa esimerkiksi omien töidensä ohessa. He ovat myös monesti henkilöitä, jotka ovat olleet luonto-alan työelämässä jo pidemmän aikaa, mutta heiltä ei silti löydy varsinaista koulutusta.

Minä olen tästä hyvä esimerkki: En ole opiskellut matkailu- enkä luonto-alaa, vaan olen omien intohimojen ja haaveiden sekä lukemattomien työtuntien kautta päätynyt tekemään sitä, mitä saan tehdä tänä päivänä. Nykyisen pisteen saavuttaminen olisi kuitenkin varmasti ollut helpompaa ja tapahtunut sukkelammin kuin 10 vuoden tahkoamisen tuloksena, mikäli olisin hankkinut tietotaitoa opintojen kautta niiden ohella saatavasta kokemuksesta ja tälle alalle todella tärkeistä suhteista puhumattakaan.

On siis täysin mahdollista suorittaa opintoja myös oman työn ohella ja tehdä näyttöjä sovitun aikataulun mukaisesti edistymisen todistaakseen. Vastuuvalmentajan kanssa käytävässä henkilökohtaisessa opintojen kehittämissuunnitelmassa (HOKS) käydään läpi opiskelijan tavoitteet jokaisen tutkinnon osan osaamisen hankkimiseen ja osaamisen osoittamiseen, eli yksin ei siis kuitenkaan tarvitse kaikkea osata.

Joten, vaikka tiimityöskentely on minulle tuttua ja mieluista, en tässä tapauksessa pitäisi sitä vaihtoehtona, vaan suorittaisin opinnot itsenäisesti mutta silti Ahlmanin puolesta ohjatusti. Jos kuitenkin olisin nuorempi ja asuisin Suomessa, lähtisin oitis Tampereelle, sillä pidän kaupungista ja se olisi myös helposti julkisilla tavoitettavissa.

Tähän väliin pitää myös kertoa, että monet Ahlmanin nykyisistä oppilaista ovat alanvaihtajia, joten kouluun voi hakea kuka tahansa luonto-alasta kiinnostunut, eli iällä ei ole väliä!

Itsenäinen Oma polku -metodi ei kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta osallistua yhteisiin luentoihin ja taito-päiviin sekä kampuksen asiantuntija-luentoihin ja yrittäjyyteen liittyviin ohjauspajoihin.

Pakolliseen perusopetukseen kuuluvat lyhyissä määrin tottakai myös perusaineet kuten matematiikka, fysiikka, kemia ja äidinkieli, eikä niistä minkään kertaaminen tekisi pahaa itsellenikään.

Suomen luonnossa lepää kestävän matkailun tuleivaisuus.

Luonto-ohjaajan työllistyminen sekä luonto-alan yrittäjyys

Entä miten luonto-ohjaajat sitten työllistyvät? Yrittäjyys on matkailualalla vallitseva työmuoto, mutta kysynnän kasvaessa uusia työpaikkoja ilmenee varmasti. Tällä hetkellä luonto-ohjaajia työllistävät muun muassa luontokeskukset, luontoalan yritykset, julkinen sektori (kunnat ja niissä esimerkiksi iltapäiväkerhotoiminta), erilaiset luontoalan hankkeet ja projektit sekä vapaa sivistystyö (työväenopistot, jne.)

Luonto-alan opinnot olisivat varmasti auttaneet minut nopeammin nykypisteeseen, jonka saavuttamista voisi verrata useampaan Suomen päästä päähän tehtyyn vaellukseen, lukuisten tuntureiden ylittämiseen ja loputtomilta tuntuvien soiden rämpimiseen. Luonto-ala on ennen kaikkea verkostoitumista ja suhteita, ja juuri ne minulta puuttuivat, kun lähdin tavoittelemaan unelmatyötä, jota kaikeksi onneksi saan kuitenkin tänä päivänä tehdä.

Teille kuitenkin suosittelen lyhyempää ja varmasti tehokkaampaa reittiä.

Alla olevat kuvat: Anu Halkola (1) & Joonas Viitanen (2-4)

Haku Ahlmanin luonto-ohjaajaksi on auki!

Monet ystävistäni ovat opiskelleet Ahlmanilla, joten vaikka minulla ei koulusta (ainakaan vielä) henkilökohtaista kokemusta olekaan, luotan saamaani palautteeseen, kun kysyin mielipidettä Instagramissa: “Kannattaa ehdottomasti hakea!”

Luonto-ohjaajaksi hakiessasi sinulta edellytetään että ihmiset, itsensä johtaminen, yrittäjyys ja luonto kiinnostavat sinua. Pohjatietovaatimuksia ei ole, joten voit hakea koulutukseen miltä tasolta tahansa. Kouluun päästyäsi Ahlman tekee sinulle oman oppimissopimuksen pohjalta henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS), joka toimii opiskelun tukirankana. Myös alaan liittyvä aikaisempi osaaminen voidaan hyödyntää osaksi opintojasi.

Haku luonto-ohjaajaksi on avoinna 31.3. asti. Voit lukea lisää ja täyttää hakemuksen täällä.

Mikäli ajankohta ei ole nyt sopiva, voit myös hakea kouluun jatkuvan haun puitteissa 1. kesäkuuta alkaen. Jatkohaku päättyy heinäkuun lopulla.

Ps. Minäkin olen palkannut avukseni luonto-ohjaajia ja eräoppaita esimerkiksi luontokuvauskursseja järjestäessäni. Ehkä meistäkin tulee vielä tulevaisuuden kollegoita?